Logo

ul. Łazienna 13 a lok. 4, 26-200 Końskie
tel.: 514 710 348

 
Logo

Prawo pracy:

  • Pomoc prawna w sprawach o niezasadne rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę, o ustalenie istnienia stosunku pracy, wypadki przy pracy, emerytury i renty, reprezentacja przed sądem, pomoc prawna dla pracodawców.

Prawo karne:

  • Obrona oskarżonego, reprezentacja interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, dozór elektroniczny.

Prawo spadkowe:

  • Pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testamenty.

Prawo rzeczowe:

  • Prowadzenie spraw o zasiedzenie, naruszenie posiadania/własności, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Odszkodowania:

  • Pomoc w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych.

Prawo rodzinne:

  • Rozwód, władza rodzicielska, alimenty, opieka, ubezwłasnowolnienie - sporządzanie pism procesowych i reprezentacja przed sądem.

Obsługa przedsiębiorców:

  • Profesjonalna obsługa osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, gmin, spółek.

Sporządzanie wszelkich pism procesowych i udzielanie porad prawnych.